Wij zijn dienstbaar aan christelijk jeugdwerk

Wij doen dit vanuit ons verlangen om Jezus te volgen, onze passie voor kinderen, tieners en jongeren en met onze professionaliteit bij te dragen aan de opbouw van Gods koninkrijk.

Wij…

 • houden van God en werken in Zijn koninkrijk
 • zijn een platform van innovatieve, zelfstandige jeugdwerkers en jeugdwerkadviseurs
 • zijn deskundige, enthousiaste en ervaren professionals
 • leveren maatwerk en zijn sterk in samenwerking
 • zetten ons in voor betekenisvolle verbinding tussen generaties

Dienstbaar

Wij geloven dat wij door Jezus geroepen zijn om het christelijk jeugdwerk te helpen om tot bloei te komen. Samen met alle betrokkenen zetten wij ons met passie in om te doen wat hier aan bijdraagt. Dit doen wij door:

 • Advies te geven over de organisatie van jeugdwerk, visie en beleid en de plek van jeugd(werk) in de gemeente
 • Het begeleiden van vrijwillige en professionele jeugdwerkers
 • Trainingen te verzorgen op het gebied van jeugdwerk zoals jeugdpastoraat, gelovig opvoeden, creatieve werkvormen en vrijwilligersbeleid
 • Onderzoek te doen

Ook zijn we in samenwerking met een gemeente actief in het uitvoeren van jeugdwerk.

Christelijk jeugdwerk

Zoals het Afrikaanse gezegde zegt ‘It takes a village to raise a child’, geloven wij dat er een gemeenschap nodig is om een kind (gelovig) op te voeden.

Wij geloven dat christelijk jeugdwerk alle plekken omvat waar het verlangen leeft dat kinderen en jongeren groeien in het geloof. Dit is het gezin waarin ze opgroeien, de kerkgemeenschap waar ze deel van uit maken, de school waar ze les krijgen en andere organisaties die invulling geven aan dit verlangen.

Wij houden van God en zijn koninkrijk

Wij gunnen elk kind en elke jongere dat ze Jezus leren kennen en gaan leven in relatie met Hem. Wij willen dit voorleven en delen van ons persoonlijk geloof.

Voorleven vraagt authenticiteit; dat is geloof in uitvoering, met vallen en opstaan in afhankelijkheid van Jezus. Voorleven vraagt goede voeding; we gebruiken de Bijbel als leidraad voor ons leven en werk. We delen in het vertrouwen dat God het werk van onze handen zegent en zal vermenigvuldigen.

Omdat wij geloven dat Gods koninkrijk kerkmuren overstijgt zijn wij werkzaam voor verschillende organisaties en de volle breedte van kerkelijk Nederland.

Innovatief

Wij zijn op de hoogte van trends en ontwikkelingen in het christelijk jeugdwerk en spelen hier actief op in. Wij doen onderzoek naar de praktijk van het christelijk jeugdwerk en vertalen dit naar hoe die versterkt kan worden.

Onze kennis en inzichten delen wij door het schrijven van artikelen, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het creëren van nieuwe producten.

Deskundige, enthousiaste en ervaren professionals

Wij worden enthousiast van kinderen, tieners en jongeren, ze dagen ons uit om dicht bij hun belevingswereld te blijven. Deze passie zetten wij in om ook anderen te inspireren. Wij hebben ruime professionele ervaring in de breedte van de kerk en het christelijk jeugdwerk.

Vanuit ons enthousiasme delen we graag onze deskundigheid door andere jeugdwerkers te begeleiden.

Onze deskundigheid houden wij op peil door zelf trainingen en workshops te volgen. Daarnaast bespreken we regelmatig casuïstiek met collega’s en lezen we relevante en actuele literatuur. We putten daarbij uit verschillende vakgebieden, zoals theologie, ontwikkelingspsychologie, projectmanagement, veranderkunde en pedagogiek.

Maatwerk en samenwerking

Elke kerkelijke gemeente is anders, daarom sluiten wij aan bij de vragen die er zijn. Daarbij hebben wij aandacht voor de context en cultuur. Dit doen we door goed te luisteren en af te stemmen. Ons doel is het versterken en verbeteren van de bestaande situatie waarbij we de gemeente begeleiden dit zelf duurzaam vorm te geven.

Het motto ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ is ons uit het hart gegrepen. Wij werken daarom samen met andere organisaties die actief zijn in christelijk jeugdwerk en delen onze kennis om zo samen tot zegen te zijn.

Verbinding tussen generaties

Wij geloven dat de kerkelijke gemeente een gemeenschap is van gelovigen waar iedereen een steentje bijdraagt. Dit betekent dat kinderen en jongeren volwaardig lid zijn van de gemeenschap en actief bijdragen aan het geheel van de gemeente.

Wij moedigen gemeentes daarom aan om doelbewust te investeren in de ontmoeting tussen de verschillende generaties. Hierdoor ontstaan betekenisvolle relaties en leren de generaties van elkaar.

Contactformulier


  Contactgegevens:

  Stichting Jeugdwerk.info
  Schaepmanlaan 15
  2181 VM Hillegom

  E-mail: mail@jeugdwerk.info

  Telefoon: +31 (0)6 36091822

  KVK-nummer: 73382663
  Rekeningnummer:
  NL23RBRB0778 2306 19 t.a.v. Jeugdwerk.info