Aanmelden

Jeugdwerk.info biedt freelance jeugdwerkers een platform voor kennisdeling, interactie en begeleiding. Omdat het niet eenvoudig is om alleen te werken en kwaliteit te behouden kunnen jeugdwerkers lid worden van Jeugdwerk.info.

Jeugdwerk.info biedt jou als jeugdwerker een plek om: