Privacy statement

Jeugdwerk.info verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door relaties en partners verstrekte persoonlijke informatie
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Wij houden een administratie bij van partners, kerken en organisaties waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een dienst van Jeugdwerk.info hebben gevraagd, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of anderszins bij Jeugdwerk.info zijn betrokken.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of via het contactformulier contact met ons zoekt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

De relatieadministratie van Jeugdwerk.info is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen door een mail te sturen aan de administratie van Jeugdwerk.info: [mail@jeugdwerk.info]. Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

Jeugdwerk.info is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de Jeugdwerk.info, Schaepmanlaan 15, 2181 VM Hillegom.

E-mail

Wanneer je abonnee bent van onze nieuwsbrief of als informatieaanvrager jouw e-mailadres aan de Jeugdwerk.info hebt verstrekt, wordt je per e-mail geïnformeerd, om jou op de hoogte te brengen van ons werk. Jeugdwerk.info maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Jeugdwerk.info haar informatie verder optimaliseren en beter afstemmen op interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Je kan je op elk moment afmelden via het contactformulier op onze site.

Bezoek aan onze website

Jeugdwerk.info gebruikt op haar website analytische en FB-cookies. Jouw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Jeugdwerk.info heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Jeugdwerk.info houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.
De gegevens vind je aan het eind van dit document.


Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen/ opmerkingen/ klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Jeugdwerk.info

t.a.v. Ramona van de Hoed

Schaepmanlaan 15

2181 VM Hillegom

mail@jeugdwerk.info