Netwerk

Wij zoeken nieuwe wegen om vanuit onze passie voor God en jongeren, kerken en organisaties te ondersteunen.
Daarin zoeken wij de samenwerking met anderen binnen het netwerk van jeugdwerkprofessionals.
Dit netwerk bestaat niet alleen uit freelance professionals maar juist ook uit jongerenorganisaties en onderwijsinstellingen.

Jeugdwerk.info is een onderdeel van het MissieNederland-netwerk. Dit netwerk heeft als doel de lokale kerk te bewegen om samen de missie van Jezus uit te leven naar wijk, wereld en de volgende generaties.

Met aangesloten kerken, kerkgenootschappen en organisaties zoeken we naar samenwerking om lokale kerken te stimuleren de missie van Jezus uit te leven naar en samen met de volgende generaties.

”Jeugdwerk.info brengt naast veel kennis en expertise ook innovatief ondernemerschap mee in het netwerk. Het is daarom waardevol dat zij hun eigen kracht en expertise willen bundelen met anderen. Zo zien we initiatieven ontstaan die echt impact hebben op lokaal kerk en jeugdwerk.”

Martine Versteeg – relatiemanager Kerk & Jeugd MissieNederland

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

In de samenwerking met de Protestantse Kerk is er een convenant met de Mobiliteitspool en staan een aantal partners van jeugdwerk.info op de lijst van gemeente-/jeugdwerkbegeleiders van de Protestantse Kerk. 
De mobiliteitspool biedt gemeenten de mogelijkheid om tijdelijk een predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker in uw gemeente werkzaam te laten zijn. Hij of zij komt in dienst van de mobiliteitspool en is werkzaam in uw gemeente.

De mobiliteitspool biedt beginnend predikanten, kerkelijk werkers en jeugdwerkers de mogelijkheid om op tijdelijke basis aan een gemeente verbonden te worden.

Het is een ware uitdaging: Gods liefde tastbaar maken. Zeker in de huidige tijdsgeest. Tegelijkertijd is het ook een prachtige uitdaging.

De CHE biedt voltijd- en deeltijdopleidingen, cursussen, masters en traineeships. Je verlaat de CHE met waardevolle theologische kennis en praktijkervaring, om deze uitdaging aan te gaan. Jeugdwerk.info en de CHE bieden samen traineeships.

Leren om te inspireren en motiveren.