Het lijkt een open deur. ‘We hebben toch van alles voor jongeren en gezinnen georganiseerd? Ze hebben mogelijkheden, ze doen mee, we staan er voor open, ze zijn welkom hoor.’ Dit soort reacties horen we vaak. Toch is er een verschil tussen wat beloofd wordt, en […]
Veel gemeenten zien het belang van catechese, maar worstelen met de uitvoering daarvan. Het is lastig om vrijwilligers te vinden, jongeren die het als moeten ervaren en daardoor niet enthousiast zijn. Er ontstaat een vicieuze cirkel want als jongeren niet enthousiast zijn doet dat wat met […]
Voor jongeren die opgroeien in deze tijd is iedereen gelijkwaardig en verwachten ze van de maatschappij daar ruimte voor te bieden. Maar als je verder doorvraagt zijn er toch nog wel wat stereotypen de ronde te doen. Zo moet een jongen nog steeds een meisje vragen […]