Het lijkt een open deur. ‘We hebben toch van alles voor jongeren en gezinnen georganiseerd? Ze […]
Veel gemeenten zien het belang van catechese, maar worstelen met de uitvoering daarvan. Het is lastig […]
Voor jongeren die opgroeien in deze tijd is iedereen gelijkwaardig en verwachten ze van de maatschappij […]