Veel gemeenten zien het belang van catechese, maar worstelen met de uitvoering daarvan. Het is lastig […]